Zonnepanelen calculator


Opwekking

Terugverdientijd & Rendement

| PV installatie
Orriëntatie
Dakhelling
factor:
Beschaduwing
factor:
Aantal panelen
stuks
Wp per paneel
Wp
Jaar plaatsing
Eigengebruik
%
| Opwekking per maand
| Huidig Energieverbruik
Jaarverbruik (zonder zonnepanelen)
kWh
Uw verbruiktarief
Eurocent/kWh
Jaarlijkse energiestijging
%
Uw levertarief
Eurocent/kWh
| Terugverdientijd
Investering incl. BTW
Heb je geen Offerte?
Klik om een inschatting in te vullen.

BTW-Teruggave:
BTW bedrag:
Forfait:
Netto investering:
Terugverdientijd
jaar
()


| Hoe werkt deze tool?
Stap 1: Opwekking
 • Op basis van de ingevoerde helling en oriëntatie wordt bepaald hoe efficiënt de panelen zijn gepositioneerd ten opzichte van het optimum. Hiermee wordt een correctiefactor bepaald.
 • Afhankelijk van de mate van belemmering en de opgegeven oriëntatie wordt de beschaduwingsreductiefactor bepaald.
 • Met de zonne-instralingsgegevens van het KNMI en de opgegeven PV-capaciteit wordt berekend wat er gemiddeld per maand theoretisch zou kunnen worden opgewekt.
 • Deze waarden worden vervolgens gereduceerd met de factoren voor helling, oriëntatie, beschaduwing, en een standaard systeemverlies.
 • Per jaar wordt vervolgens de opwekking gereduceerd met 0,08%, als gevolg van veroudering.
Stap 2: Eigen gebruik en Salderen
 • Op basis van het percentage eigengebruik, is bekend hoeveel je direct gebruikt en dus indirect ook de energie die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Teruglevering = Opwekking - Eigengebruik.
 • Het verbruik (afgenomen elektriciteit) wordt opnieuw vastgesteld, op basis van het eigengebruik. Verbruik = Oud verbruik - eigengebruik.
 • Dit terug te leveren bedrag wordt vervolgens per jaar gesaldeerd, volgens de salderingsregeling met afbouw met 9% per jaar vanaf 2023.
Stap 3: Energiekosten na Energiebelasting
 • Voor zowel de situatie met als zonder PV-installatie worden de energiekosten berekend.
 • Voor de gesladeerde teruggeleverde energie tot het afgenomen energiegebruik wordt het verbruiktarief berekend. Voor de meer geleverdere energie wordt het teruglevertarief gerekend.
 • Er zijn de volgende tarieven gehanteerd voor energiebelasting en ODE op elektriciteit, waarbij ook belastingvermindering meegenomen dient te worden:Link Belastingdient Energiebelasting
 • Dit verschil tussen beide 'energierekeningen' is het voordeel wat behaald wordt.
Stap 4: Terugverdientijd & Rendement
 • Momenteel kun je de BTW terugvragen bij de overheid wanneer je zonnepanelen aanschaft.
 • Je moet echter ook een deel omzetbelasting betalen omdat je door de belastingdienst als 'ondernemer' (energieleverancier) gezien wordt.
 • De omzetbelasting wordt berekend conform de forfaitberekening volgens de berekenmethode: Link Belastingdient BTW terugvragen zonnepanelen
 • De netto investering wordt bepaald door: Investering- BTW + omzetbelasting.
 • Elk jaar wordt het voordeel (ten opzicht van een situatie zonder PV-installatie) worden bij elkaar opgeteld en zo wordt er berekend in welk jaar netto-investering is terugbetaald; de terugverdientijd.
 • Wanneer je weet wat het totale voordeel is na x jaar, kun je wiskundig de fictieve rente berekenen die je nodig gehad zou hebben om hetzelfde voordeel te behalen met een inleg van de netto-investering.

Uitgangspunten:
- Op basis van de gemiddelde invallende zonnestraling per maand gemeten door het KNMI 2009-2020 in de Bilt.
- Systeemverlies van 6% door de omvormer en bekabeling.
- Degradatie van de zonne-installatie van 0,8% per jaar.
- Energiebelasting voor de particuliere markt.
- Er is geen rekening gehouden met het laden van elektrische auto's.
- Energiekosten zijn inclusief ODE (opslag duurzame energie) en (vermindering) energiebelasting.
- Energiekosten zijn zonder vaste leveringskosten en netbeheerkosten.
- Energie en belastingtarieven na 2024 worden conform 2024 berekend.
- Er wordt gerekend met het wetsvoorstel voor salderen vanaf 2023. - Omzetbelasting bepaald zonder forfait, maar op basis van ingevulde gegevens.
- Bij het berekenen van het rendement is nog geen rekening gehouden met onderhoud en vervanging.